تولید ۳ میلیون سرنگ/ ارائه خدمات به بیش از ۶۸۱ هزار نفر در تعطیلات کرونایی - برگزیده ها