تولید سالانه ۲ میلیون تن گوشت مرغ در کشور - برگزیده ها