تولید روزانه نفت اوپک از ۲۶ میلیون بشکه گذشت - برگزیده ها