تولید بیش از ۱.۸ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان مرکزی - برگزیده ها