توصیه به مقامات آذربایجان/دستور برای احیای ماموریت‌های جهادی - برگزیده ها