توصیه‌های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید ۱۹ - برگزیده ها