توصیه‌های جهانی برای کاهش بی‌تحرکی دانش‌آموزان در مدارس - برگزیده ها