توسعه ۱۸۰ هکتاری شهرک صنعتی در شاهرود رقم خواهد خورد - برگزیده ها