توافق بلینکن با ماکرون برای تقویت همکاری با دولت پاریس - برگزیده ها