تهامی: از اسم من سوءاستفاده شد/ سه شب نخوابیدم و گریه کردم! - برگزیده ها