تمهیدات پلیس عراق برای استقبال از زائران اربعین حسینی - برگزیده ها