تمهیدات پلیس برای نماز جمعه تهران/ انسداد موقت خیابان انقلاب - برگزیده ها