تمرینات سابریست‌های نوجوان و جوان زیر نظر عابدینی - برگزیده ها