تمایلات درونیم را جدی گرفتم و ثروتمند شدم - برگزیده ها