تماس تلفنی وزیر ورزش و جوانان با رییس کمیته ملی پارالمپیک - برگزیده ها