تلفات سیل و رانش زمین در فیلیپین به ۴۴ نفر رسید - برگزیده ها