تلفات حادثه انفجار در هتل تاریخی هاوانا به ۴۲ تن رسید - برگزیده ها