تلاش گلبالیست‌ها برای کسب سهمیه جهانی در قهرمانی آسیا - برگزیده ها