تلاش کماندار ریکرو برای کسب بهترین جایگاه در کشورهای اسلامی - برگزیده ها