تلاش دوومیدانی‌کاران کارگر برای کسب سکو در قهرمانی جهان ایتالیا - برگزیده ها