تلاش تکواندوکاران ناشنوا برای کسب قهرمانی در المپیک - برگزیده ها