تلاش بانوان والیبال نشسته برای ارتقای رنکینگ در قهرمانی جهان بوسنی - برگزیده ها