تلاش آمریکا برای احیای اتحاد میان کردهای سوریه - برگزیده ها