تقسیم ۵ هزار یورو پاداش بین ملی‌پوشان والیبال نشسته - برگزیده ها