تقدیر دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از فعالیت‌های فرهنگی ورزش در ۷ سال اخیر - برگزیده ها