تفاهم‌نامه ۲ هزار میلیارد تومانی برای توسعه دانش بنیان‌های نفتی - برگزیده ها