تعویق ۱۰ روزه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا/ میزبانی از هند گرفته شد - برگزیده ها