تعهد کره‌شمالی به گسترش روابط با روسیه - برگزیده ها