تعرفه دستوری به ضرر سلامت است/۹۸ درصد پزشکان درآمد متوسط دارند - برگزیده ها