تعداد مبتلایان اومیکرون در کشور به ۱۴ نفر رسید - برگزیده ها