تعداد اتوبوس‌های فعال تهران کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه است/ آمار خرابی مترو زیاد شده است - برگزیده ها