تظاهرات هزاران اسرائیلی‌ علیه نفتالی بنت - برگزیده ها