تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از مسجد الاقصی و اعلام برائت از سازشگران - برگزیده ها