تصویب هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای نمایشگاه عطر سیب - برگزیده ها