تصادف مرگبار مدافع جوان تیم ملی فوتبال - برگزیده ها