تشکر سرمربی تیم ملی بوکس از حاشیه سازان! - برگزیده ها