تساوی ملی‌پوش ایران مقابل صدرنشین مسابقات شطرنج اسپانیا - برگزیده ها