تساوی طباطبایی و برد غلامی در رقابت‌های شطرنج اسپانیا - برگزیده ها