تساوی تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل ازبکستان - برگزیده ها