تزریق ۶۰۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها