تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها