تزریق بیش از ۸۴ میلیون دُز واکسن در کشور - برگزیده ها