تزریق بیش از ۶۸ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور - برگزیده ها