ترکیب پرسپولیس برای دیدار برابر پیکان مشخص شد - برگزیده ها