تراکتور باعث شهرت زنوزی شد/ انتقال تیاگو دلال‌بازی است - برگزیده ها