ترامپ حمله به کنگره را از تلویزیون تماشا کرد و درخواست‌ها برای دعوت به صلح را نادیده گرفت - برگزیده ها