ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج /بارش باران در برخی محورها - برگزیده ها