ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مرز مهران / توصیه پلیس به زائران - برگزیده ها