تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته / سرما ادامه دارد - برگزیده ها