تحرکات بین المللی برای مهار درگیری‌ها در قدس/ گوترش نگران است - برگزیده ها